1. TARAFLAR
  İşbu sözleşme Sanayi mahallesi D-130 Karayolu Caddesi No: 294 İzmit / Kocaeli adresinde yerleşik Fikirbas Reklam Elektrik A.S. (bundan sonra Fikirbas olarak anılacaktır.)İle “üye” veya “ziyaretçi” olarak fikirbas.com (bundan sonara site olarak anılacaktır) Adlı internet sitesi/mobil uygulamasını kullananlar arasındadır. fikirbas.com’un tüm hakları ve yürütülmesi sorumluluğu Fikirbas’a aittir. İşbu sözleşmede Fikirbas, üye ve ziyaretçi ayrı ayrı taraf, birlikte taraflar şeklinde anılacaktır.
 2. AMAÇ ve KONU
  İşbu Sözleşme ile Fikirbas’ ın sahip olduğu fikirbas.com adlı internet sitesi veya bunu mobil uygulamasının üye veya ziyaretçi tarafından kullanım şartları belirlenmektedir.İşbu sözleşme kabul edilmeden site veya bunun mobil uygulamasının kullanılması mümkün bulunmamaktadır. İşbu sözleşmenin üye veya ziyaretçi tarafından kabulü ile, üye veya ziyaretçiler site veya mobil uygulamanın şartları/kuralları ile sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt edilmiş olurlar.
 3. TANIMLAR (Tanımlar aşağıda belirtilenler dışında aynıdır)
  Üye: İşbu sözleşmeyi onaylayarak ve kişisel bilgilerini vermek suretiyle siteye veya mobil uygulamaya kayıt olan kullanıcılar.Ziyaretçi: işbu sözleşmeyi onaylamakla birlikte siteye veya mobil uygulamaya üye olmayan ama site hizmetlerinden sınırlı biçimde yararlanan kişiler.

  Haklar: Fikri mülkiyet hakları ile sınai mülkiyet haklarının tümü.

 4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  4.1-
  Üye ve Ziyaretçiler, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve site veya mobil uygulamaya ilişkin bu sözleşmede yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini beyan ve taahhüt ederler.4.2-Üye ve Ziyaretçiler, Fikirbas tarafından site veya mobil uygulamada sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, yasalara aykırı bir şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3. Şahısların/kurum veya kuruluşların kullanımına sunamaz, kiralama, satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca üye ve ziyaretçiler başkalarının hizmetlerini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.

  4.3- Site/mobil uygulama üyeliği, kişiye özeldir. Üye, üyeliğini başkasına ödünç veremez, devredemez. Bu durumda oluşabilecek olan uyuşmazlıklardan ve taleplerden Fikirbas veya fikirbas.com sorumlu değildir.

  4.4- Ziyaretçi ve/veya Üye, siteye üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal siteye bildirmeyi; Fikirbas veya fikirbas.com’un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı hesaplarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca üye seçtiği şifre ile ilgili doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder.

  4.5- Üye veya ziyaretçi, fikirbas.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer üye veya ziyaretçileri yazılımlarına, kişisel verilerine, veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.

  4.6- Üye veya Ziyaretçi, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörüşmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Fikirbas veya fikirbas.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.

  4.7- Üye veya Ziyaretçi, fikirbas.com’u ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, burada ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Sitenin bu amaçlarla kullandığını tespit etmesi halinde Fikirbas’ın Üyelerin Üyeliklerine son verme ve/veya içeriklerini yayından kaldırma hakkına saklıdır.

  4.8- Üye veya ziyaretçi, konusu suç olan mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını: diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.9- Fikirbas’a ait fikirbas.com web sitesi, mobil uygulamasında yer alan fikirbas.com veya Fikirbas logosu ve ismi ile bu platformlardaki içeriklerin tüm hakları Fikirbas’a aittir. Üye veya ziyaretçi, bu platformlarından birisinin veya tümünün içindekileri (logo isim dahil her türlü içerik) kısmen veya tamamen kopyalamaz, çoğaltamaz, değiştiremez ya da Fikirbas’ın yazılı izni herhangi bir yöntem kullanamaz.

  4.10- Fikirbas ve fikirbas.com’un site içerisinde sunulan (üye veya ziyaretçilerin gönderdiği içerikler dahil) bilgi ve içerikleri değiştirme ve kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Üye veya ziyaretçi bu durum nedeniyle herhangi bir hak veya itiraz ile tazminat talep etmeyeceğini kabul eder.

  4.11- Fikirbas ve fikirbas.com üyelerinin (tek tek, gruplar halinde veya tamamının) üyeliğini ve faaliyetlerini dilediği ölçüde ve önceden haber vermeksizin kısıtlayabilir veya kaldırabilir.

  4.12- Fikirbas ve fikirbas.com bu sözleşmesinin koşullarında, fikirbas.com alan adlı internet sitesinde ve bu internet sitesinin içeriğinde ya da diğer Platformlarda sunduğu hizmetlerde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler ilgili Platformda yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar fikirbas.com alan adı altında yayın yapan internet sitesine her yeni girişlerinde veya ilgili Platformu her kullanımlarında, güncellenmiş değiştirilmiş ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

  4.13- fikirbas.com ileride ücretli hizmetler sunabilir. Bu durumda Üye arzu ederse ödeme yaparak bu hizmetlerden faydalanabilecektir. Ücretli hizmetler sunulması halinde, ilgili hizmetlere ait koşullar işbu sözleşmeye eklenecektir ve satış sürecinde Üye”nin onayına sunulacaktır.

  4.14- Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için, beyan ettikleri posta ve e-posta adreslerini, yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa dahi tebliğ edilmiş kabul edilecektir.

  4.15- Üye’nin, şifresini unutması durumunda, mevcut şifresi sistemde kayıtlı e-posta/e-mail adresine gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifre Üye”nin kayıtlı e-posta adresi dışında başka bir adrese bildirilmez.

  4.16- Sitenin birçok yerinden başka sitelere link verilebilir. fikirbas.com, hiçbir şekilde link verdiği hatta tavsiye ettiği sitelerin bilgi kullanımı, güvenlik ve gizlilik ilkelerinden ve içeriğinden sorumlu değildir.

  4.17- Teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetin verilememesi durumunda fikirbas.com aksaklığın giderilmesi için elinden gelen tüm çabayı sarf edecektir. Üyenin kendi koşullarındaki teknik aksaklıkları yüzünden kaynaklanan veya deprem, sel vb. doğal afetler sonucu meydana gelebilecek aksaklıklardan fikirbas.com sorumlu tutulamaz.

  4.18- Üye hazırladığı içeriği, e-posta, sitedeki formlar veya ilgili alanlar aracılığı ile fikirbas.com’a gönderdiği andan itibaren tüm fikri mülkiyet hakları ve kullanım haklarını (yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali haklar ile manevi hakları) fikirbas.com’a devretmiş sayılır. fikirbas.com bu içerikleri her türlü kitap, dergi vb. basılı yayınlarda, e-kitap, mobil aplikasyon, web sitesi vb. dijital ve elektronik ortamlarda, televizyon yayınlarında kullanabilir. Üye bundan dolayı hiçbir hak iddia edemez. Üye gönderdiği içeriğin kendi isteğiyle yayından kaldırılamayacağını kabul eder.

  4.19- Üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. fikirbas.com verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan ve sorunlardan fikirbas.com sorumlu değildir.

  4.20- İçeriğin bir kısmı veya tamamı, Üye tarafından, herhangi bir nedenle, fikirbas.com’un önceden açık yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, satılamaz. İçerik’in, herhangi bir amaçla, fikirbas.com’un önceden açık yazılı izni olmaksızın Üye tarafından kullanılması veya kullandırılması yasaktır. Üye, İçeriği kopyalayarak veya başka şekilde kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında veya diğer Sanal Ortamlar”da veya başkaca bir ortamda (tv, kitap, dergi vb.) kullanma, yayınlama, satma ve/veya pazarlama hakkına kesinlikle sahip değildir.

  4.21- İnteraktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden fikirbas.com hiçbir şekilde sorumlu değildir.

  4.22- fikirbas.com değişik sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden ve/veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden, veya sattığı ürünlerden sorumlu değildir.

  4.23- Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin Fikirbas veya fikirbas.com tarafından sonlandırılması durumunda Fikirbas veya fikirbas.com’dan herhangi bir hak talep edemez.

  4.24- Fikirbas tarafından yapılmış/yapılacak olan kampanyalarda; ürün satış adetini 2 adetle sınırlama hakkı ile 2 adetten fazla verilmiş siparişleri iptal etme hakkı saklıdır.

  4.25- Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu sözleşmedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle:

  • Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı Fikirbas veya fikirbas.com’dan talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla Fikirbas veya fikirbas.com’u sorumlu tutamayacağını,
  • İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı derhal ve defaten gidereceğini, gidermemesi nedeniyle Fikirbas veya fikirbas.com tarafından karşılanacak zararın ödendiği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edilmesini,
  • İhlal nedeniyle Fikirbas veya fikirbas.com’un adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, bu para cezasını fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edilmesini,
  • İhlali nedeniyle Fikirbas veya fikirbas.com’un doğrudan veya dolaylı olarak bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte Fikirbas ve fikirbas.com’a defaten ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER
  Fikirbas veya fikirbas.com ile üye veya ziyaretçi bu sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı fesih hakkına sahiptir. Üye veya ziyaretçi Fikirbas veya fikirbas.com tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Fikirbas veya fikirbas.com ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal ve defaten tazmin etmeyi ve Fikirbas veya fikirbas.com tarafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.
 6. İHTİLAF
  İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İstanbul Mahkemeleri ile icra daireleri görev ve yetkili olacaktır.
 7. EKLER
  Güvenlik ve Gizlilik Sözleşmesi ile Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, üye veya ziyaretçinin bu sözleşmesi kabulü ile birlikte, Güvenlik ve Gizlilik Sözleşmesi ile Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni de kabul edilmiş sayılacaktır.
 8. YÜRÜRLÜK
  Üye veya ziyaretçi, bu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme kabul edildiği anda akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

EKLER
1. Güvenlik ve Gizlilik Sözleşmesi
2. Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni

Shopping Cart
Scroll to Top
marsbahis giriş,marsbahis güncel giriş adresi,marsbahis giriş adresi, marsbahis güncel giriş marsbahis giriş,marsbahis güncel giriş adresi,marsbahis giriş adresi, marsbahis güncel giriş marsbahis giriş,marsbahis güncel giriş adresi,marsbahis giriş adresi, marsbahis güncel giriş marsbahis giriş,marsbahis güncel giriş adresi,marsbahis giriş adresi, marsbahis güncel giriş marsbahis giriş,marsbahis güncel giriş adresi,marsbahis giriş adresi, marsbahis güncel giriş marsbahis giriş,marsbahis güncel giriş adresi,marsbahis giriş adresi, marsbahis güncel giriş marsbahis giriş,marsbahis güncel giriş adresi,marsbahis giriş adresi, marsbahis güncel giriş marsbahis giriş,marsbahis güncel giriş adresi,marsbahis giriş adresi, marsbahis güncel giriş marsbahis giriş,marsbahis güncel giriş adresi,marsbahis giriş adresi, marsbahis güncel giriş marsbahis giriş,marsbahis güncel giriş adresi,marsbahis giriş adresi, marsbahis güncel giriş marsbahis giriş,marsbahis güncel giriş adresi,marsbahis giriş adresi, marsbahis güncel giriş marsbahis giriş,marsbahis güncel giriş adresi,marsbahis giriş adresi, marsbahis güncel giriş